โปรแกรม Adobe Dreamweaver  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย                                                ผู้ใช้สามารถจัดวางองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจได้ตามต้องการ ดังนั้น ผู้ที่ไม่เคยสร้างเว็บไซต์มาก่อนก็สามารถศึกษาการใช้งานโปรแกรมนี้ได้ไม่ยาก

ศึกษาการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ การสร้างข้อความในเว็บ การตกแต่งด้วยภาพ การใส่ตาราง การสร้างเทมเพลต การเชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ การออกแบบเลย์เอาต์ การสร้างเฟรมเซต และการใช้มัลติมีเดีย