การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (2901-2110) ครูประจิตร์ เลขตะระโก 1-3-2