Site news

การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา

 
 
Picture of
การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา
by - Monday, 23 May 2022, 10:35 AM
 

 

 
การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา ใหม่ปีการศึกษา 2565
นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยใช้ username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 66309010001 และ password เป็น Ltcวัน/เดือน/ปี เกิด เข่น Ltc25/09/2548
 
 

 

(แก้ไขโดย ครูบังอร เลขตะระโก - พุธ, 16 พฤษภาคม 2018, 11:01PM)

(แก้ไขโดย ครูบังอร เลขตะระโก - พฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2020, 10:03AM)