Site news

การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา

 
 
Mr.Prajit Lektarago
การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา
by ประจิตร์ เลขตะระโก - Friday, 3 December 2021, 11:26 AM
 

 

 
การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา ใหม่ปีการศึกษา 2564
นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยใช้ username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 64209010001 และ password เป็น Ltcวัน/เดือน/ปี เกิด เข่น Ltc25/09/48
 
 
การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา ใหม่ปีการศึกษา 2563
นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยใช้ username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 6331010001 และ password เป็น รหัสประจำตัวประชาชน
 
 

 

(แก้ไขโดย ครูบังอร เลขตะระโก - พุธ, 16 พฤษภาคม 2018, 11:01PM)

(แก้ไขโดย ครูบังอร เลขตะระโก - พฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2020, 10:03AM)