Site news

  Mr.Prajit Lektarago
  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา
  โดย ประจิตร์ เลขตะระโก - พฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2020, 10:04AM
   

   

   
  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา ใหม่ปีการศึกษา 2563
  นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยใช้ username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 6331010001 และ password เป็น รหัสประจำตัวประชาชน
   
  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา ใหม่ปีการศึกษา 2561
  นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยใช้ ...
  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (163 คำ)