Site news

  Mr.Prajit Lektarago
  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา
  โดย ประจิตร์ เลขตะระโก - ศุกร์, 3 ธันวาคม 2021, 11:26AM
   

   

   
  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา ใหม่ปีการศึกษา 2564
  นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยใช้ username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 64209010001 และ password เป็น Ltcวัน/เดือน/ปี เกิด เข่น Ltc25/09/48
   
   
  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา ใหม่ปีการศึกษา 2563
  นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้...
  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (111 คำ)